Mladá, usměvavá a kreativní – to je naše event manažerka Jane. Ráda se věnuje sexuální osvětě široké veřejnosti a nic pro ni není tabu. Je profesionální piercerkou a práce s tělem ji není cizí. Dále se věnuje fotografii a rukodělné tvorbě nejrůznějších produktů. Pracuje s umělci ze všech různých sfér a ráda objevuje nové tváře. Dále spravuje naše sociální sítě, webové stránky a eventy. Neváhejte ji kontaktovat v případě navázání spolupráce různého charakteru.

Socials